[logo]
GEORG MOHR-KONKURRENCEN

2024 Vinderseminar

Georg Mohr-Konkurrencens vinderseminar 2024 blev afholdt søndag d. 25. februar til onsdag d. 28. februar for Georg Mohr-Konkurrencens 58 vindere og 11 wildcards.

Lisbeth Fajstrup fra AAU holdt at spændende foredrag om ''Hvordan man slipper ud af en ballon ved at bruge en ekstra dimension. Mystiske hændelser i højere dimensioner'', og Kaare Danielsen fra Jobindex fortalte om Jobmuligheder for matematikere.

Vinderseminaret blev arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


Om vinderseminar

Vinderseminaret er præmien for at være vinder af Georg Mohr-Konkurrencen og er således den festlige kulmination på hele Georg Mohr-forløbet. Imidlertid er vinderseminaret samtidig begyndelsen på et nyt forløb med træning og udtagelse til de forskellige videregående matematikkonkurrencer. Allerede på vinderseminaret arbejdes der derfor med emner som man skal have kendskab til for at have en chance i de videregående konkurrencer, og der sluttes med en prøve. På grundlag af resultaterne dér udtages op til 40 elever som bliver indbudt til den første træningsweekend nogle uger senere og får tilbud om at deltage i Den Nordiske Matematikkonkurrence. Resultatet i Den Nordiske Matematikkonkurrence indgår i grundlaget for udtagelsen af et hold på 6 elever til den Internationale Matematikolympiade i juli, og et hold på 5 elever til den regionale matematikkonkurrence Baltic Way i november. Holdet til Den Europæiske Matematikolympiade for Piger udtages lige efter prøven på vinderseminaret.

Værtskabet gik i mange år på skift mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, men fra 2015 afholdes det på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø.


2023 Vinderseminar

Vinderseminaret 2023 blev afholdt søndag d. 26. februar til onsdag d. 1. marts for Georg Mohr-Konkurrencens 48 vindere og 27 wildcards.

Programmet bød blandt andet på på talteori, klassisk geometri, invarianter ogmasser af opgaveregning.

Professor Steen Markvorsen fra DTU underholdst om Geodætiske kurver, og Kaare Danielsen fra Jobindex fortalte om Jobmuligheder for matematikere.

På billederne ses alle deltagerne ved præmieoverrækkelsen og Steen Markvorsen der holder foredrag.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2022 Vinderseminar

Vinderseminaret 2022 blev afholdt søndag d. 27. februar til onsdag d. 2. marts for 69 vindere og 12 wildcards.

Vinderseminaret bød på foredrag, fordybelse i matematiske opgaver og ikke mindst fejring af alle Georg Mohr-Konkurrencens vindere.

Simon Kristensen fra Aarhus Universitet kom på besøg og holdt et festligt foredrag med titlen ''I'm counting the cattle - Arkimedes' kvægproblem og Pells ligning''

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2021 Vinderseminar

Vinderseminaret 2021 blev afholdt virtuelt lørdag d. 27. februar til tirsdag d. 2. marts for 61 vindere og wildcards. En vigtig del af vinderseminaret er samværet med andre med samme interesse for matematik, og den del er desværre slet ikke det samme på en virtuel camp.

På trods af covid-19 fik deltagerne lært meget om talteori, geometri, invarianter og meget andet. Det blev også til hygge om aftenen med spil som bl.a. One night werewolf, Loveletter og skak.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2020 Vinderseminar

Vinderseminaret 2020 blev afholdt lørdag d. 22. februar til tirsdag d. 25. februar for 52 vindere og 3 wildcards. Det er rekordmange vindere og wildcards!

Vi havde tre spændende foredrag. Asbjørn Nordentoft fra KU fortalte om ''Farvelægninger af de hele tal og Erdös' Diskrepans Formodning'', Kaare Danielsen (direktør Jobindex A/S) om ''Jobmuligheder for matematikere'' og Niels Martin Møller fra KU om ''Geometri, topologi og differentialligninger''.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2019 Vinderseminar

Vinderseminaret 2019 blev afholdt søndag d. 3. marts til onsdag d. 6. marts for 47 vindere og 4 wildcards. Det er rekordmange vindere og wildcards!

I år kom gæsteforelæser lektor David Kyed fra SDU, Institut for Matematik og Datalogi, og holdt et spændende foredrag om ''Kardinalitet og uendelighed''.

Deltagerne hyggede sig med udfordrende opgaver, og der blev spillet mange forskellige slags spil om aftenen. Vinderseminariet blev afsluttet med en test der afgør hvem der går videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence 1. april

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2018 Vinderseminar

Vinderseminaret 2018 søndag d. 4. marts til onsdag d. 7. marts blev hold for rekordmange deltagere nemlig 41 vindere og 3 wildcards.

Det har været muligt at udvidde til så mange pga. vores to nye sponsorer Jobindex og VILLUM FONDEN.

På vinderseminariet var der teori og opgaver i talteori, geometri, algebra, invarianter og spilstrategier.

Desuden hørte deltagerne to spændende foredrag. Kaare Danielsen, direktør Jobindex A/S, fortalte om Jobmuligheder for matematikere, og Lektor Lisbeth Fajstrup, Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet, holdt festforedrag om "Kvaternioner, Rotationer og højere dimensionale kugleflader".

Tirsdag blev vinderne fejret med præmieoverrækkelse hvor alle fik matematikbøger og en flot vinderseminarkop med en Georg Mohr-konstruktion med passer.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program

2017 Vinderseminar

Vinderseminaret 2017 blev afholdt på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø søndag d. 5. marts til onsdag d. 8. marts for årets vindere og wildcards. Seminaret bød bl.a. på foredrag af Steen Markvorsen (DTU) om Geometrisk analyse, parametrisk design, og robot-assisterede konstruktioner og af Søren Galatius (KU) om "Algebraisk topologi".

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2016 Vinderseminar

Vinderseminaret 2016 blev afholdt på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø lørdag d. 5. marts til tirsdag d. 8. marts for årets 27 vindere og 3 wildcards. Deltagerne blev udfordret med teori og opgaver i talteori, algebra, geometri og invarianter, og de hørte foredrag af Asbjørn Nordentoft (KU) om Tvillingeprimtal og foredrag af Simon Kristensen (AU) om Pells ligning.

Til receptionen mandag d. 7. marts fejredes alle vindere og wildcards med en præmieoverrækkelse. Præmierne var spændende matematikbøger doneret af Gyldendal og Matematiklærerforeningens forelag. Desuden en flot kop med en Georg Mohr-konstruktion med passer.

Vinderseminaret sluttede af med en prøve der afgør hvilke 20 der går videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence 2016.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2015 Vinderseminar

Vinderseminaret 2015 blev afholdt på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø søndag d. 1. marts til onsdag d. 4. marts for årets 25 vindere og 5 wildcards. Deltagerne blev udfordret med teori og opgaver i talteori, algebra, geometri og invarianter, og lektor Henrik Granau Holm holdt foredrag om "polynomier i flere variable" og professor Matthias Christandl om "Kvante spil".

Vinderseminaret slutter altid af med en prøve der afgør hvilke 20 der går videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence 2015.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2014 Vinderseminar

Vinderseminaret 2014 blev afholdt på Syddansk Universitet søndag d. 2. marts til onsdag d. 5. marts for årets 22 vindere og 8 wildcards. Her mødte deltagerne workshops om bl.a. talteori, invarianter og geometri med fokus på at løse udfordrende opgaver der skal klæde dem på til de videre konkurrencer. Desuden hørte de foredrag af David Kyed og Bjarne Toft fra Syddansk Universitet om henholdsvis "Kardinalitet og endelighed" og "Piet Hein og Martin Gardner - løste og uløste problemer".

Vinderseminaret blev afsluttet med en prøve der afgjorde hvilke 20 der gik videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence 2014.

Vinderseminaret var arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2013 Vinderseminar
[Billede]

Vinderseminaret 2013 blev afholdt søndag den 3. marts til onsdag den 6. marts på Aalborg Universitet for årets 25 vindere og 8 wildcards. Det bød på spændende foredrag og masser af udfordrende opgaver. Lisbeth Fajstrup fra Aalborg Universitet holdt foredrag om "Hullernes matematik - hvordan man kender forskel på en badebold og en badering" og Arne Jensen fra Aalborg Universitet holdt festforedraget "Fra Newton til det digitale fotografi". Deltagerne lærte desuden en masse om talteori, invarianter, geometri og løsning af ligninger.

Vinderseminaret blev afsluttet med en prøve der afgjorde hvilke 20 der gik videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2012 Vinderseminar

Vinderseminaret 2012 fandt sted i dagene søndag den 4. marts til onsdag den 7. marts på Danmarks Tekniske Universitet med indkvartering på vandrerhjem. Ved vinderseminaret blev der arrangeret foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær, og der blev afholdt en reception for vinderne. Ud over årets 22 vindere deltog 6 "wild cards", elever fra 9. klasse, 1.g og 2.g der placerede sig tæt på vindergrænsen.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2011 Vinderseminar

Vinderseminaret 2011 fandt sted i dagene søndag den 6. marts til onsdag den 9. marts på Aarhus Universitet med indkvartering på vandrerhjem. Ved vinderseminaret blev der arrangeret foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær, og der blev afholdt en reception for vinderne. Ud over årets 26 vindere deltog 3 "wild cards", elever fra 1.g og 2.g der placerede sig tæt på vindergrænsen.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2010 Vinderseminar

Vinderseminaret 2010 fandt sted i dagene søndag d. 7. marts til onsdag d. 10. marts på Matematisk Afdeling, Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet med indkvartering på vandrerhjem. Ved vinderseminaret blev der arrangeret foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær, og der blev afholdt en reception for vinderne. Ud over årets 22 vindere deltog otte "wild cards", elever fra 1.g og 2.g der placerede sig tæt på vindergrænsen.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2009 Vinderseminar

Vinderseminaret 2009 fandt sted i dagene søndag d. 1. marts til onsdag d. 4. marts på Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet, Odense med indkvartering på vandrerhjem. Ved vinderseminaret blev der arrangeret foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær, og der afholdes en reception for vinderne. Ud over årets 26 vindere deltog 3 "wild cards", elever fra 1.g og 2.g der placerede sig tæt på vindergrænsen.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Sven Toft Jensen og Kirsten Rosenkilde.

Program


2008 Vinderseminar

Vinderseminaret 2008 fandt sted i dagene søndag d. 2. marts (eftermiddag) til onsdag d. 5. marts (eftermiddag) på Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet med indkvartering på Aalborg Vandrerhjem. Til vinderseminaret blev inviteret årets 19 vindere samt 8 "wild cards".

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde og Sven Toft Jensen.

Program
Festforelæsning ved Kim Knudsen: Google Pagerank. Hvordan man finder en nål i en høstak


2007 Vinderseminar

Vinderseminaret fandt sted i dagene søndag d. 25. februar til onsdag d. 28. februar. Vært for vinderseminaret 2007 var Danmarks Tekniske Universitet DTU. Indkvartering fandt sted på Danhostel Copenhagen City. Aftenseancer samt den afsluttende prøve fandt sted på N. Zahles Gymnasieskole.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2006 Vinderseminar

Vinderseminaret fandt sted i dagene søndag d. 26. februar til onsdag d. 1. marts. Vært for vinderseminaret 2006 var Aarhus Universitet. Indkvartering fandt sted på Århus Vandrerhjem. Til vinderseminaret var inviteret vinderne af Georg Mohr-Konkurrencen 2006 samt yderligere syv 1.g og 2g elever der placerede sig lige uden for vinderrækken.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Sven Toft Jensen.

Program


2005 Vinderseminar

Vinderseminaret 2005 fandt sted i dagene søndag d. 27. februar til onsdag d. 2. marts med indkvartering på Bellahøj Vandrerhjem hvor der også blev arrangeret opgaveregning. Forelæsninger, reception og præmieoverrækkelse fandt sted på Matematisk Afdeling, Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet. Til vinderseminaret var inviteret vinderne af Georg Mohr-Konkurrencen 2005 samt tre 1.g elever der placerede sig lige uden for vinderrækken. Gæst: Charles Nassouri, inspektør for matematikundervisningen i Burkina Faso og tilknyttet universitetet i Ouagadougou.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde og Marianne Terp.

Program
Beretning fra en deltager


Fra vinderseminaret 2005: En deltager beretter

Til de matematikstuderendes fagblad Famøs har Mikkel Abrahamsen skrevet følgende artikel:

I år var IMF vært for det prestigefyldte seminar for dem, der har klaret sig særligt godt i årets Georg Mohr-konkurrence. Alle der blev tildelt 9 point eller derover ud af 20 blev inviteret til dette seminar. Det var 16 3.g'ere fra hele landet samt to 2.g'er. Desuden blev også 3 1.g'ere, der havde udmærket sig i særlig grad, men dog kun opnået 8 point, inviteret til at deltage, så de kunne komme i skarp træning og måske stå i spidsen for Danmark, når alle 3.g'erne ikke kan være med næste år.

Indkvarteringen skete på Bellahøj Vandrehjem i Brønshøj. Seminaret begyndte søndag 27.2.2005 kl. 17 på Bellahøj Vandrehjem. Jeg selv var så uheldig at blive ramt af en skrap influenza få dage forinden, så jeg var om søndagen endnu ikke klar til at forlade min sygeseng, selvom jeg ellers nok så gerne havde gjort det til fordel for at hellige mig talteoriens ædle kunst, som deltagerne beskæftigede sig med om søndagen. En af de her stillede opgaver som opnåede en helt særlig status blandt deltagerne, hvilket er grunden til at jeg ved dette (ellers havde folk ikke talt om den senere), er følgende stillet til matematikkonkurrence Baltic Way i 1997:

Verdenerne i Verdenssfæren er nummereret 1, 2, ... og forbundet således at troldmanden Gandalf for hvert naturligt tal n kan bevæge sig begge veje mellem verdener med numrene n, 2n og 3n+1.

Hvis Gandalf starter sin rejse i en vilkårlig verden, kan han da komme til en hvilken som helst anden verden?

Mandag var den berygtede dag med 2 gange opgaveregning og -gennemgang og dagen for min tilslutning til seminaret. Hans Plesner Jakobsen bød os velkommen til IMF, skønt det skete på August Krogh Instituttet, hmm...! Han fortalte om den nye studieordning, om de forskellige studier i matematik og om dem med stort indhold af matematik. Derefter gik snakken på flader i rummet, og om hvordan man bevæger sig på dem ad den korteste vej. Hvis man grundet en nødsituation skal så hurtigt ned fra Rundetårn som muligt, skal man løbe ad en rute, så man ikke accelereres i forhold til gulvet!

Stemningen var høj under Søren Eilers' forelæsning om lego-tælleproblem. Der blev bygget med legoklodser, mens andre forsøgte at reducere problemet til at omhandle centi-cubes. Folk var meget villige til at lave alt for høje øvre grænser for konstruktionsmulighedernes vækst som funktion af antallet af klodser. Søren Eilers belærte om, at det var muligt at lave en øvre eksponentielt voksende grænse, en fakultetsfunktion behøvede ikke indgå i udtrykket. Æv! Senere forklarede han om sin kollega Bergfinnurs flaskehals-sandwich-model. Her blev det hele pludselig så abstrakt.

Georg Mohr-vindere er virkeligt hyggelige mennesker! Især når der serveres te og kaffe i pauserne. Selvom der skal udvælges folk til de videre konkurrencer, hvilket bl.a. gøres på baggrund af deltagernes præstationer i vinderseminaret, mærkedes ingen indbyrdes konkurrence eller ubehageligheder. Der bliver snakket om både det ene og det andet. Selvfølgelig en del om matematik, fx grines ad opgaver indledt med mærkelige historier. Den slags var der mange af i opgaveregningstimen i kombinatorik og diskret matematik under vejledning af Ulrik Buchholtz. Der var bl.a. opgaver i ø-samfund og grupper af folk med hemmeligheder.

Efter en anstrengende mandag var det dejligt at komme hjem på Bellahøj Vandrehjem og slappe af. Der blev spillet bordtennis (af en eller anden grund var det altid de samme to personer der var i finalen, hmm...). Vores gæst, Charles Nassouri fra universitetet i Ouagadougou, Burkina Faso, spillede med alt hvad han havde lært. Han var på besøg i Danmark for at se, hvordan vi afholdt et vinderseminar, så han måske kunne arrangere noget lignende hjemme i Burkina Faso. Udover bordtennis var en yndet beskæftigelse også det såkaldte modulo-casino, en udvikling af almindelig casino hvor man desuden kan tage kort vha. modulo-regning.

Under aftensmaden på Bellahøj diskuteredes gudsbeviser, psykopattests, Freud og, selvfølgelig, mere matematik! Nogen frygtede dette, men - hvad kunne man ellers forvente når man samler 21 af de i matematik dygtigste og mest interesserede danske gymnasieelever og beder dem regne opgaver sammen, spise sammen og sove sammen i flere dage? Senere på aftenen stod der geometri på programmet. På jagt efter de ensvinklede trekanter! Hvem finder først dem man kan bruge til noget? Geometri var det mest forhadte emne blandt deltagerne. Vi gjorde alligevel alle sammen vort bedste!

Om tirsdagen skulle vi regne opgaver i uligheder og funktionalligninger under vejledning af Anders Schack-Nielsen. Disse opgavetyper var ret fremmede for os der ikke før havde været med. Alligevel fik vi i min, meget uerfarne, gruppe løst en hel del funktionalligninger, og sørme også et par enkelte uligheder.

Efter frokost stod der festforelæsning ved Søren Jøndrup på programmet. Han var vist selv imod denne titel, men en forelæsning holdt han da. Han forelæste om Desargues sætning, Pappus' sætning og flere andre interessante emner i denne boldgade. Han flyttede plangeometrien ud i rummet og placerer punkter i det uendeligt fjerne så let som ingenting. Derved kunne de mest absurde geometriske forhold bevises - jeg vil ikke sige så let som ingen ting igen, for man skulle virkelig holde tungen lige i munden for at følge med!

Festforelæsningen skulle løfte stemningen til den efterfølgende reception. Her blev vi alle hyldet og begavet med en masse bøger, en KU-pose, en Red Barnet-kuglepen og tre blokke med gult klisterpapir. Vi fik bl.a. bogen "Studentereksamensopgaver i matematik 1806 - 1991". Den blev omhyggeligt gransket af mange senere! Også emner fra "Matematiske Miniaturer" af Jens Carstensen blev diskuteret flittigt. Der blev serveret og øl og sandwich, og spillet modulo-casino i det ene rum mens der var rå-hygge i det andet rum. Den gode Marianne Terp, som fulgtes med os og tog sig godt af os hele seminaret igennem for at sørge for, at alt gik til som det var planen, tog bl.a. det billede som man kan se ved denne artikel.

Da vi efter flere timers magelighed ville hjem til Bellahøj igen havde noget der ligner en snestorm lagt sig over København. Det tog forfærdeligt lang tid i busserne, og var meget koldt. På Bellahøj så man det fænomen, at folk der har noget til fælles, diffunderer sig sammen i en klump så de kan samtale om fællesinteressen. I mit tilfælde var det en klavermusikgruppe der samlede sig. Desuden blev der talt meget om rollespil og efterskoletider samt endnu flere af de mærkeligste emner fra "Matematiske Miniaturer". Vi sov først sent, for det var så hyggeligt at snak om det gode liv og livets goder i øvrigt.

Næste morgen var det alvorens time, i stærk kontrast til hyldesten dagen før. "Terminsprøve" på N. Zahles Gymnasieskole! 4 opgaver, og lige så mange timer. En opgave i talfølger, geometri, en funktionalligning og en analyse af alle skoleklasser for hvilke der tegner sig et bestemt mønster for elevernes byture. Bagefter var folk stille og tomme i hovederne. Vi begyndte at spørge lidt til, hvordan hinanden løste den og den, og så gik vi op og købte lidt mad i kantinen. Der skiltes vores veje lidt efter lidt. Det var mærkeligt lige pludselig at skulle hjem. I dåårligt vejr!

Den 5. april kan alle fra vinderseminaret som ønsker det deltage i Nordisk Matematikkonkurrence. Så udvælges 6 der skal til IMO (International Mathematics Olympiad), og 5 der skal til Baltic Way. Her slutter Georg Mohr-året.


2004 Vinderseminar

Vinderseminaret 2004 fandt sted i dagene søndag d. 22. marts til onsdag d. 25. marts, og Odense Universitet var vært for arrangemenet. Til vinderseminaret var inviteret vinderne af Georg Mohr-Konkurrencen 2004.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Sven Toft Jensen.


Webmaster:
. Sidst ændret: 11/03-24 10:44.