Georg Mohr-Konkurrencen og videregående matematikkonkurrencer

Georg Mohr-Konkurrencen

Hvad er Georg Mohr-Konkurrencen?

Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Den blev grundlagt i 1991 med følgende formålserklæring.

Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver der i sværhedsgrad ligger ud over det de møder i den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade.

Georg Mohr-Konkurrencen afvikles i to runder. Første runde afholdes midt på efteråret, og anden runde i januar. Første runde kræver ingen tilmelding, og alle kan deltage. Med et godt resultat i første runde kvalificerer man sig til at deltage i anden runde.

Særligt dygtige elever der endnu ikke går i gymnasiet, kan også deltage.

Georg Mohr-Konkurrencens første runde

Georg Mohr-Konkurrences første runde består af 20 opgaver. De første ti er multiple choice-opgaver med fem mulige svar, og de sidste ti opgaver skal besvares med et facit som er et positivt heltal. Besvarelserne rettes vha. en facitliste. Ca. 15.000-20.000 deltager årligt i 1. runde fordelt på mere end 225 skoler.

De sidste 14 dage før konkurrencen kommer der en opgave hver dag på vores Facebookside som optakt til konkurrencen.

Elever med mindst 10 rigtige svar i Georg Mohr-Konkurrencens første runde får diplom for en god præstation.

Elever med mindst 12 rigtige svar i første runde kan som hovedregel deltage i anden runde. Det er skolen der bestemmer hvilke elever den vil melde til.

[Billede]
Præmieoverrækkelse ved vinderseminariet 2019

Georg Mohr-Konkurrencens anden runde

Konkurrencen er en fire timers skriftlig prøve, som i begyndelsen af januar afholdes på samme dag rundt omkring på de deltagende elevers egne skoler. Eneste tilladte hjælpemidler er skrive- og tegneredskaber. Der må altså hverken benyttes bøger, formelsamlinger eller lommeregnere.

Opgavesættet består af fem opgaver af varierende sværhedsgrad. Det tilstræbes at den første eller de to første opgaver er lettere end de øvrige. Nogle af opgaverne kan være meget vanskelige. Som regel er der kun en enkelt eller to elever ud af de ca. 1000 deltagere der kan løse alle opgaverne.

Hver opgave tildeles 4 point. For en helt korrekt besvarelse af alle opgaver opnås altså i alt 20 point. Som regel opnår kun ganske få elever pointtal i nærheden af 20. Mange af deltagerne, også elever der normalt klarer sig godt i matematik, får under 4 point.

Alle besvarelser bedømmes af to censorer. Endvidere bliver bedømmelserne af de bedste besvarelser koordineret på et særligt koordinationsmøde. Når koordinationsmødet er slut, er alle pointtal endelige.

Hvert år deltager ca. 800-1400 i 2. runde fordelt på ca. 185 skoler.

Resultat og vindere

På koordinationsmødet udpeges vinderne, og diplomgrænsen fastsættes. Gode besvarelser, dvs. besvarelser over et vist pointtal, belønnes med et diplom. Diplomerne sendes til skolens kontaktlærer.

Ca. 50 vindere inviteres til vinderseminar. Invitationer til vinderne sendes til skolens rektor, som bedes videregive dem til vinderne.

Her på hjemmesiden offentliggøres en samlet oversigt over konkurrencens resultat og en liste over vindernes navne, skoler og pointtal.

Pointtal for øvrige deltagere er kun tilgængelige for de enkelte skoler.

[Billede]

Vinderseminaret

Vinderne inviteres til et 4 dages ophold, hvor der arrangeres foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær. Endvidere er der en reception med præmieoverrækkelse.

Videregående matematikkonkurrencer

Efter vinderseminaret får op til 20 elever tilbud om at deltage i Den Nordiske Matematikkonkurrence. For dem bliver der afholdt yderligere træning. Se Georg Mohr-Konkurrencens kalender.

Holdene til Den Internationale Matematikolympiade (seks elever) og Baltic Way (fem deltagere) sammensættes bl.a. ud fra resultatet i Den Nordiske Matematikkonkurrence.

Danmark har desuden fra 2019 deltaget i European Girls' Mathematical Olympiad (EGMO) for at tiltrække flere piger til matematik.

Læs mere om de videregående matematikkonkurrencer:

Find os på Facebook

På Facebook kan du følge med i nyheder om konkurrencen, få opgaver hver dag i to uger op til første runde, få en julekaldender med sjove opgaver og blive opdateret om spændende arrangementer på de matematiske instituter, hos UNF og andre.