[logo]
GEORG MOHR-KONKURRENCEN

Kontakt til Georg Mohr-Konkurrencen

Hvert år kort før 1. runde sender vi breve til skolernes matematiklærere med oplysning om en webadresse og et password som en kontaktlærer skal benytte hvis skolen vil tage del i Georg Mohr-Konkurrencen. Brevet sendes til den adresse som fremgår af denne liste. Passwordet gælder for hele det kommende år, og webadressen skal også anvendes hvis skolen vil tilmelde en kontaktlærer eller ændre de oplysninger vi har registreret om den, herunder postadressen. Hvis der ønskes ændringer som kontaktlæreren ikke kan foretage selv, kan der sendes en mail herom til nedenstående adresse. Alle skoler med uddannelser inden for konkurrencens målgruppe er indbudt til at deltage. Hvis sådanne skoler mangler på listen, beder vi ligeledes om besked herom til mailadressen. Målgruppen omfatter stx (gymnasium eller kursus), 2-årigt hf, hhx, htx, eux, IB, EB, DIA og DFB.

Georg Mohr-Konkurrencen bevarer data om nuværende og tidligere deltagere, kontaktlærere og censorer. Der er udelukkende tale om oplysninger såsom navn, skole mm. givet af de pågældende selv eller deres skoler og om resultater i konkurrencen. Data om deltagere og kontaktlærere er gemt fra og med konkurrencen 2003. Data om censorer slettes når de ikke længere skønnes relevante for den løbende tilpasning af censorkorpset. Al mail til Georg Mohr-Konkurrencen bliver også gemt. Enhver registreret har ret til indsigt i registreringens indhold. Henvendelse herom rettes til nedenstående mailadresse.

Skriv til hvis du har bemærkninger eller spørgsmål om Georg Mohr-Konkurrencen.


Webmaster:
. Sidst ændret: 20/09-23 11:59.