[logo]
GEORG MOHR-KONKURRENCENHvad er Georg Mohr-Konkurrencen?

Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Den blev grundlagt i 1991 med følgende formålserklæring.

Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver der i sværhedsgrad ligger ud over det de møder i den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade.

Georg Mohr-Konkurrencen afvikles i to runder. Første runde afholdes i november, og anden runde i januar. Første runde kræver ingen tilmelding, og alle kan deltage. Med et godt resultat i første runde kvalificerer man sig til at deltage i anden runde.

Særligt dygtige elever der endnu ikke går i gymnasiet, kan også deltage.


Georg Mohr-Konkurrencens første runde

Georg Mohr-Konkurrences første runde består af 20 opgaver. De første ti er multiple choice-opgaver med fem mulige svar, og de sidste ti opgaver skal besvares med et facit som er et positivt heltal. Besvarelserne rettes vha. en facitliste. Ca. 15.000-20.000 deltager årligt i 1. runde fordelt på mere end 225 skoler.

De sidste 14 dage før konkurrencen kommer der en opgave hver dag på vores Facebookside som optakt til konkurrencen.

Elever med mindst 10 rigtige svar i Georg Mohr-Konkurrencens første runde får diplom for en god præstation.

Elever med mindst 12 rigtige svar i første runde kan som hovedregel deltage i anden runde. Det er skolen der bestemmer hvilke elever den vil melde til.

Se opgavesæt fra tidligere år.


Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
[Billede]
Præmieoverrækkelse ved vinderseminariet 2019

Konkurrencen er en fire timers skriftlig prøve der afholdes i januar på samme dag rundt omkring på de deltagende elevers egne skoler. Eneste tilladte hjælpemidler er skrive- og tegneredskaber. Der må altså hverken benyttes bøger, formelsamlinger eller lommeregnere.

Opgavesættet består af fem opgaver af varierende sværhedsgrad. Det tilstræbes at den første eller de to første opgaver er lettere end de øvrige. Nogle af opgaverne kan være meget vanskelige. Som regel er der kun en enkelt eller to elever ud af de ca. 1000 deltagere der kan løse alle opgaverne.

Se opgavesæt og løsningsforslag fra tidligere år

Hver opgave tildeles 4 point. For en helt korrekt besvarelse af alle opgaver opnås altså i alt 20 point. Som regel opnår kun ganske få elever pointtal i nærheden af 20. Mange af deltagerne, også elever der normalt klarer sig godt i matematik, får under 4 point.

Alle besvarelser bedømmes af to censorer. Endvidere bliver bedømmelserne af de bedste besvarelser koordineret på et særligt koordinationsmøde. Når koordinationsmødet er slut, er alle pointtal endelige.

Hvert år deltager ca. 800-1400 i 2. runde fordelt på ca. 185 skoler.


Resultat og vindere

På koordinationsmødet udpeges vinderne, og diplomgrænsen fastsættes. Gode besvarelser, dvs. besvarelser over et vist pointtal, belønnes med et diplom. Diplomerne sendes til skolens kontaktlærer. Ca. 60-70 vindere og wildcards inviteres til vinderseminar.

Her på hjemmesiden offentliggøres en samlet oversigt over konkurrencens resultat og en liste over vindernes navne, skoler og pointtal.

Pointtal for øvrige deltagere er kun tilgængelige for de enkelte skoler.


Vinderseminaret
[Billede]

Vinderne inviteres til et fire dages ophold hvor der er foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær.

Vinderne fejres desuden ved en reception med festforedrag og præmieoverrækkelse.

Vinderseminariet afsluttes med en test der afgør hvem der går videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence.

Se mere om vinderseminar.Internationale matematikkonkurrencer

Efter vinderseminaret får op ca. 20-35 elever tilbud om at deltage i Den Nordiske Matematikkonkurrence. For dem bliver der afholdt yderligere træning. Se Georg Mohr-Konkurrencens kalender.

Danmark deltager desuden i Den Europæiske Matematikolympiade for Piger (EGMO), Den Internationale Matematikolympiade (IMO), holdkonkurrencen Baltic Way (BW) for landene i Østersøregionen og Romainian Masters of Mathematics (RMM). Holdene sammensættes ud fra resultatet i Den Nordiske Matematikkonkurrence og flere test.


Find os på Facebook

På Facebook kan du følge med i nyheder om konkurrencen, få opgaver hver dag i to uger op til første runde, få en julekaldender med sjove opgaver og blive opdateret om spændende arrangementer hos fx UNF.Webmaster:
. Sidst ændret: 22/04-24 20:42.